;charset=UTF-8" /> השתלות מיידיות והעמסה מיידית

כדי להקל על יצירת הקשר
נא למלא את הטופס הבא

  השתלות מיידיות
  והעמסה מיידית

  רופאי שיניים כלליים ומומחים

  הקניית ידע לרופאי שיניים בהשתלה מיידית והעמסה מיידית בעזרת מודלים ואמצעים טכנולוגיים מתקדמים

  שן בודדת, מספר שיניים סמוכות ולסת שלמה כירורגיה, פרותטיקה ושימוש ב CAD/CAM
  מבוא ואבחון: סקירת ספרות והיסטוריה – השתלות מיידיות
  העמסה מיידית, שיקולים כירורגיים ושיקומיים בבחירת מטופל לצורך השתלות מיידיות, התוויות בעד ונגד העמסה מיידית
  הכנה טרום כירורגית: מדידות קליניות, מודלים, שיטות הדמיה מתקדמות, שחזור זמני, סטנט כירורגי, הכנה ראשונית
  שמירת רכסים ושיטות לאוגמנטציה: שיטות לביצוע עקירה א-טראומטית, שיטות לביצוע השתלה מיידית באזור האסתטי
  שימוש בממברנה בזמן השתלה מיידית, “שמירת מכתשית” שיקולים בעד/נגד

  התנסות מעשית על מודלים בהשתלה מיידית
  טיפול ברקמה רכה בהעמסה מיידית ב- 3 טכניקות שונות

  03-5497368
  שינוי גודל גופנים