;charset=UTF-8" /> סטרליזציה

כדי להקל על יצירת הקשר
נא למלא את הטופס הבא

  סטרליזציה

  גב’ יאירה גוטמן / אחראית חדרי ניתוח, ביה”ח תל השומר

  מרפאה ועבודה סטרילית הם הבסיס להצלחה שלך!
  נושא הסטריליזציה מהווה חלק אינטגרלי מעבודת הצוות במרפאות ובמוסדות רפואיים.
  לימוד נכון של תפעול סטרילי הוא הבסיס למניעת מחלות וזיהומים אצל מטופלים.
  המחויבות והאחריות כלפי המטופלים מתחיל בעבודה סטרילית.

  לימוד תיאורטי של מחלות וזיהומים
  לימוד דרכי מניעה והתמודדות עם זיהומים ומחלות
  עדכון נהלים חדשים וריענון נהלים קיימים
  תרגול מעשי

  עקרונות עבודה במרפאה
  עקרונות הכנת “יום פעילות” במרפאה הכירורגית
  קבלה והכנת מטופלים מזהמים
  תהליכי עבודה באספקה סטרילית
  טכנולוגיות בעיקור/חיטוי מכשור
  מבחנים להבטחת תהליכי העיקור/חיטוי
  עקרונות אריזת ציוד לעיקור עקרונות אחסון ושינוע ציוד סטרילי
  מכשור לסטריליזציה
  סיור מודרך במרכז כירורגי שוורץ- ארד
  שמירה על כללי ההיגיינה במרפאה / בחדר הטיפולים
  הדגמת תהליכי עבודה בחדר אספקה סטרילית והתנסות עצמית

  מניעת זיהומים
  מעלה אחוזי הצלחת טיפולים
  עדכון נהלים חדשים
  וריענון נהלים קיימים
  תפעול וסיטרול נכון של הציוד
  מביא להאטת הבלאי
  עבודה נכונה מביאה
  לייעול וחסכון בזמן ומשאבים
  סטריליזציה

  03-5497368
  שינוי גודל גופנים