כדי להקל על יצירת הקשר
נא למלא את הטופס הבא

תיעוד ומחקר

Ridge Preservation & Immediate Implantation
הספר כולל סקירה מקיפה קלינית ומחקרית בתחום ההשתלות המידיות בשיתוף עם מחברים בארץ ובעולם ומהווה אבן דרך בהבנת תהליכי שמירת רכסים לאחר עקירת שיניים.
2012
<b>Ridge Preservation & Immediate Implantation</b><br /> הספר כולל סקירה מקיפה קלינית ומחקרית בתחום ההשתלות המידיות בשיתוף עם מחברים בארץ ובעולם ומהווה אבן דרך בהבנת תהליכי שמירת רכסים לאחר עקירת שיניים.
Esthetics in Dentistry
ספר זה הינו פרי רעיונה לשיתוף פעולה ייחודי של 17 רופאות שיניים בעלות שם עולמי מכל קצווי העולם והוא מציג סקירה יסודית של היבטים שונים של אסתטיקה ברפואת שיניים.
2016
<b>Esthetics in Dentistry</b><br /> ספר זה הינו פרי רעיונה לשיתוף פעולה ייחודי של 17 רופאות שיניים בעלות שם עולמי מכל קצווי העולם והוא מציג סקירה יסודית של היבטים שונים של אסתטיקה ברפואת שיניים.
D. Schwartz-Arad, B. Azaz, Shteyer A. Malignant lymphoma arising in the submandibular and sublingual salivary glands: report of cases.
1987 Sep
D. Schwartz-Arad, B. Azaz, A. Shteyer Malignant lymphoma arising in the submandibular and sublingual glands: Reports of cases. Journal of Oral and Maxillofacial Surgery Vol. 45, (pp. 795-799)
1987
G. Zajicek, E. Bartfeld, D. Schwartz-Arad, Y. Michaeli Computerised extraction of the time dimension in hystopathological sections Applied Optics Vol. 26, (pp. 3408-3412)
1987
I. Ariel, E. Kerem, D. Schwartz-Arad, E. Bartfeld, N. Ron, G. Pissov, G. Zajicek Nesidiodysplasla - a histologic entity Human Pathology Vol. 19, (pp. 1215-1218)
1988
D. Schwartz-Arad, L. Arber, N. Arber, Y. Michaeli, G. Zajicek The rat parotid gland - a renewing cell population Journal of Anatomy Vol. 161, (pp. 143-151)
1988
D. Schwartz-Arad, G. Zajicek, E. Bartfeld The streaming liver IV: DNA content of the hepatocyte increases with its age Liver Vol. 9, (pp. 93-99)
1989
E. Kerem, D. Schwartz-Arad, E. Bartfeld, N. Ron, I. Ariel, G. Zajicek A double staining method for measuring DNA content of specific cell populations utilising computerised microscopy Histochemistry Vol. 91, (pp.47-50)
1989
G. Zajicek, D. Schwartz-Arad, E. Bartfeld The streaming 1iver V: Cell age and time dependent ploidy changes following partial hepatectomy Liver Vol. 9, (pp. 164-171)
1989
G. Zajicek, D. Schwartz-Arad, N. Arber, Y. Michaeli The streaming of the submandibular gland II: parenchya and stroma advanced at the same velocity Cell Tissue Kinetics Vol. 22, (pp. 343-348)
1989
G. Zajicek, D. Schwartz-Arad Streaming Liver VII. DNA turnover in acinus zone 3 Liver Vol. 10, (pp. 137-140)
1990
D. Schwartz-Arad, J. Lustman, M. Ulmansky Squamous odontogenic tumor. Review of the literature and case reports International Journal of Oral and Maxillifacial Surgery Vol. 19, (pp. 327-330)
1990
G. Zajicek, N. Arber, D. Schwartz-Arad, I. Ariel Streaming pancreas: Islet cell kinetics Diabetes Research Vol. 13, (pp. 121-125)
1990
D. Schwartz-Arad, Y. Michaeli G. Zajicek Compensatory hyperplasia of the rat submanbdibular gland following unilateral extirpation Journal of Dental Research Vol. 70, (pp. 1328-1331)
1991
G. Zajicek, G. Arber, D. Schwartz-Arad Streamimg liver. VIII: Cell production rates following partial hepatectomy. Liver Vol. 11, (pp. 347-351)
1991
D. Schwartz-Arad, G. Chaushu The ways and wherefores of immediate placement of implants into fresh extraction sites: A literature review Journal of Periodontology Vol. 68, (pp. 915-923)
1997
D. Schwartz-Arad, G. Chaushu Placement of implants into fresh extraction sites: Four to seven years retrospective evaluation of 95 immediate implants Journal of Periodontology Vol. 68, (pp. 1110–1116)
1997
D. Schwartz-Arad, G. Chaushu Immediate implant placement: A procedure without incisions Journal of Periodontology Vol. 69, (pp. 743-750)
1998
D. Schwartz-Arad, G. Chaushu Full-arch restoration of the jaw with fixed ceramometal prosthesis International Journal of Oral & Maxillofacial Implants Vol. 13, (pp. 819-825)
1998
G. Chaushu, D. Schwartz-Arad Full-arch restoration of the jaw with fixed ceramometal prosthesis: Late implant Placement. Journal of Periodontology Vol. 70, (pp. 90-94)
1999
J Lustig, D. Schwartz-Arad, A Shapira Odontogenic cysts related to pulpotomized deciduous molars: clinical features and treatment outcome. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. Vol. 87, (pp.499-503)
1999
D. Schwartz-Arad Anatomical limitations, which influence the planning and performance of dental implants The Journal of the Israel Medical Risk Management Company Vol. 4, (pp.7-10)
1999
D. Schwartz-Arad, G. Chaushu Placement of implants into fresh extraction sites: Four to seven year’s retrospective evaluation of 95 immediate implants Journal of the Israel Society of Oral Rehabilitation Vol. 8, (pp. 41–43)
1999
D. Schwartz-Arad, G. Chaushu Placement of implants into fresh extraction sites: Four to seven year’s retrospective evaluation of 95 immediate implants Journal of the Israel Society of Oral Rehabilitation Vol. 8, (pp. 41–43)
1999
D. Schwartz-Arad Anatomical limitations, which influence the planning and performance of dental implants The Journal of the Israel Medical Risk Management Company Vol. 4, (pp.7-10)
1999
D. Schwartz-Arad, N. Samet, N Samet Single tooth replacement of missing molars: A retrospective study of 78 implants Journal of Periodontology Vol. 70, (pp. 449-454)
1999
D. Schwartz-Arad, E. Dolev The challenge of endosseous implants placed in the posterior partially edentulous maxilla: A clinical report.\ International Journal of Oral & Maxillofacial Implants Vol. 15, (pp.261-264)
2000
O. Mardinger, D. Schwartz-Arad Anatomical considerations for dental implants rehabilitation of edentulous maxilla: A review The Journal of the Israel Dental Association Vol. 17, (pp.54-60)
2000
D. Schwartz-Arad, Y. Grossman, G. Chaushu The clinical effectiveness of implants placed immediately into fresh extraction sites of molar teeth. Journal of Periodontology Vol. 71, (pp. 839-844)
2000
D. Schwartz-Arad, N. Gulayev, G. Chaushu Immediate versus non-immediate implantation for full arch fixed reconstruction following extraction of all residual teeth: A retrospective study Journal of Periodontology Vol. 71, (pp.923-928)
2000
D. Schwartz-Arad, N. Samet, N.R. Samet, A. Mamlider Smoking and complications of endosseous dental implants Journal of Periodontology Vol. 73, (pp.153-157)
2002
D. Schwartz-Arad, S. Dori Intraoral autogenous onlay bone grafting for implant dentistry Refuat Hapeh Vehashinayim: The Journal of the Israel Dental Association, Vol. 19 (pp. 35-39)
2002
D. Schwartz-Arad, N. Samet, N.R. Samet, A. Mamlider Smoking and complications of endosseous dental implants British Dental Journal Vol. 193(4), (pp.215)
2002
D. Schwartz-Arad, N. Samet, A. Mamlider Smoking increases spontaneous exposure of dental implants between surgical stages Journal of Evidence-Based Dental Practice Vol. 2, (pp.303-304)
2002
D. Schwartz-Arad, N. Samet, N.R. Samet, A. Mamlider Smoking and complications of endosseous dental implants British Dental Journal Vol. 193(4), (pp.215)
2002
I. Eli, D. Schwartz-Arad, R. Baht, H. Ben-Tuvim Effect of anxiety on the experience of pain in implant insertion. The Journal of Clinical Oral Implant Research Vol. 14, (pp.115-118)
2003
D. Schwartz-Arad, N. Yarom, J. Lustig, I. Kaffe A retrospective radiographic study of root-end surgery with amalgam and intermediate restorative material. Journal of Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology and Endodontics Vol. 96, (pp.472-477)
2003
A. Hirshberg, A. Kozlovsky, D. Schwartz-Arad, O. Mardinger, I. Kaplan Peripheral giant cell granuloma associated with dental implants J of Periodontology Vol. 74, (pp.1381-1384)
2003
L. Levin, M. Ashkenazi, D. Schwartz-Arad, Preservation of alveolar bone of un-restorable traumatized maxillary incisors for future implantation. Refuat Hapeh Vehashinayim: The Journal of the Israel Dental Association, Vol. 21(1) (pp.54-59)
2004
D. Schwartz-Arad, R. Herzberg, E. Dolev The prevalence of surgical complications of the sinus graft procedure and its impact over implant survival Journal of Periodontology Vol. 75, (pp.511-516)
2004
D. Schwartz-Arad, Y. Yaniv, L. Levin, I. Kaffe A radiographic evaluation of cervical bone loss associated with immediate and non-immediate implants placed for fixed restorations in edentulous jaws Journal of Periodontology Vol. 75, (pp.652-657)
2004
D. Schwartz-Arad, E. Dolev, W. Williams Maxillary Nerve Block – A new approach using a computer-controlled anesthetic delivery system for maxillary sinus elevation procedure: A Prospective Study Quintencence Int Vol. 35, (pp.477-480)
2004
D. Schwartz-Arad, L. Levin, M. Ashkenazi Treatment options for the untreatable traumatized anterior maxillary teeth for future use of dental implantation The The Journal of Implant Dentistry Vol. 13, (pp.11-19)
2004
L. Levin, R, Herzberg, E. Dolev, D. Schwartz-Arad Smoking and complications of onlay bone grafts and sinus lift operations International Journal of Oral & Maxillofacial Implants Vol. 19, (pp. 369-373)
2004
D. Schwartz-Arad, Y. Yaniv, L. Levin, I. Kaffe A radiographic evaluation of cervical bone loss associated with immediate and delayed implants placed for fixed restorations in edentulous jaws. J Periodontol. Vol.75, (pp. 652-7)
2004
D. Schwartz-Arad, L. Levin Post-traumatic use of dental implants to rehabilitate anterior maxillary teeth Dent Traumatol. Vol. 20, (pp. 344-347)
2004
D. Schwartz-Arad, L.Levin Post-traumatic use of dental implants to rehabilitate anterior maxillary teeth. Dent Traumatol. Vol. 20, (pp. 344-347)
2004
D. Schwartz-Arad, E. Dolev, W.Williams Maxillary nerve block--a new approach using a computer-controlled anesthetic delivery system for maxillary sinus elevation procedure. A prospective study. Quintessence Int. Vol. 35, (pp. 477-80)
2004
O. Mardinger, D.Schwartz-Arad Radiographic evaliation of implantation sites ADKAN Vol. 69
2004
D. Oelgiesser, L. Levin, S. Barak, D. Schwartz-Arad Rehabilitation of an irradiated mandible after mandibular resection using implant/tooth-supported fixed prosthesis: a clinical report. Journal of Prosthetic Dentistry Vol. 91, (pp. 310-314)
2004
D. Schwartz-Arad, R. Herzberg, L. Levin Evaluation of long-term implant success Journal of Periodontology Vol.76, (pp.1623-1628)
2005
D. Schwartz-Arad, O Mardinger, L. Levin, A. Koslovsky, A. Hirshberg Marginal bone loss pattern around Hydroxyapatite coated implants versus commercially pure titanium implants after up to12 years follow-up Int J of oral and Maxillofacial Implants Vol. 20,(pp.238-244)
2005
O. Mardinger, D.Schwartz-Arad Radiographic evaliation of implantation sites ADKAN Vol. 69
2004
D. Schwartz-Arad, L. Levin Intraoral Autogenous Block Onlay Bone Grafting for Extensive reconstruction of Atrophic Maxillary Alveolar Ridge Journal of Periodontology Vol. 76, (pp.636-641)
2005
D. Schwartz-Arad, L. Levin, L. Sigal Surgical success of intraoral autogenous block onlay bone grafting for alveolar ridge augmentation The Journal of Implant Dentistry Vol. 14, (pp.131-138)
2005
A. Zlotogorski, A. Buchner, I. Kaffe, D. Schwartz–Arad Radiological features of Central Hemangioma of the jaws Dentomaxillofacial Radiology Vol. 34, (pp. 292-296)
2005
D. Nitzan, A. Mamlider, L. Levin, D. Schwartz-Arad Impact of smoking on marginal implant bone loss Int J of Oral and Maxillofacial Implants Vol. 20, (pp. 605-609)
2005
D. Schwartz-Arad, N. Kidron, E. Dolev A long-term study of implants supporting overdentures as a model for implant success Journal of Periodontology Vol. 76 (pp. 1431-1435)
2005
L. Levin, S. Pathael, E. Dolev, D. Schwartz-Arad Aesthetic versus surgical success of a dental implant replacing a missing single anterior maxillary tooth: 1-9 years follow-up Practical Procedures & Aesthetic Dentistry Vol. 17, (pp. 533-538)
2005
L. Levin, M. Ashkenazi, D. Schwartz-Arad, Anterior maxillary ridge preservation in post traumatic teeth for future dental implantation Ästhetische Zahnmedizin – Parodontologie – Implantologie Vol. 8, (pp.41-48)
2005
L. Levin, D.Schwartz-Arad The effect of cigarette smoking on dental implants and related surgery. Implant Dent. Vol. 14, (pp. 357-361)
2005
L. Levin, D. Schwartz-Arad The effect of cigarette smoking on dental implants and related surgery The Journal of Implant Dentistry Vol.14, (pp. 357-363)
2005
L. Levin, D. Schwartz-Arad, D. Nitzan Smoking as a risk factor for dental implants and implant related surgery. Refuat Hapeh Vehashinayim: The Journal of the Israel Dental Association, Vol. 22, (pp.37-43)
2005
I. Tsesis, E. Rosen, D. Schwartz-Arad, Z Fuss Retrospective Evaluation of Surgical Endodontic Treatment: Traditional versus Modern Technique. J Endod. Vol. 32, (pp. 412-416)
2006
Schwartz-Arad D, Levin L. Intraoral onlay bone graft for implant site preparetion. Pract Proced Aesthet Dent.
2006 Jun
Oelgiesser D, Levin L, Elpeleg O, Schwartz-Arad D. Posttraumatic dental implant placement in a patient with maple syrup urine disease. Implant Dent
2006 Jun
Levin L, Ophir S, Schwartz-Arad D. Atrophic ridge augmentation using intra-oral onlay bone grafts--expanding the limits. Refuat Hapeh Vehashinayim.
2006 Jan
R. Herzberg, E. Dolev, D. Schwartz-Arad Implant marginal bone loss in maxillary sinus grafts. Int J Oral Maxillofac Implants Vol. 21, (pp. 103-110)
2006
L. Levin, A. Laviv, D. Schwartz-Arad Long-Term Success of Implants Replacing a Single Molar Journal of Periodontology Vol. 77, (pp. 1528-32)
2006
D. Oelgiesser, L. Levin, O. Elpeleg, D. Schwartz-Arad Post-traumatic use of dental implant replacing an anterior maxillary tooth in a patient with maple syrup urine disease – 10 year follow-up The Journal of Implant Dentistry Vol. 15 (pp.143-147)
2006
L. Levin, S. Ophir, D. Schwartz-Arad Atrophic ridge augmentation using intra-oral onlay bone grafts--expanding the limits. Refuat Hapeh Vehashinayim. Vol. 23, (pp.31-35, 70)
2006
D. Schwartz-Arad , Intraoral onlay bone grafts for implant site preparation, Perio/Implant - product showcase
August 2006
D. Schwartz-Arad, Y. Bar-Tal, I. Eli. The effect of stress on information processing in the dental implant surgery setting Clinical Oral Implant Research Vol. 18, (pp. 9–12)
2007
D. Schwartz-Arad, A. Laviv, L. Levin Survival of immediately provisionalized dental implants immediately placed into fresh extraction sockets Journal of Periodontology Vol. 78. (pp. 219-223)
2007
D. Schwartz-Arad, L.Levin. Multi-Tier technique for vertical bone augmentation using intra-oral autogenous bone blocks The Journal of Implant Dentistry; Vol. 16, (pp. 5-12)
2007
I. Kupershmidt, L. Levin, D. Schwartz-Arad Inter-implant bone height changes in anterior maxillary immediate and non-immediate adjacent dental implant Journal of Periodontology, Vol. 78, (pp. 991-996)
2007
O. Mardinger, M. Aba, A. Hirshberg, D. Schwartz-Arad Prevalence, diameter and course of the maxillary intraosseous vascular canal with relation to sinus augmentation procedure - a radiographic study Int J Oral Maxillofac surg, Vol. 36, (pp. 735-738)
2007
L. Levin, G.R. Samorodnitzky, D. Schwartz-Arad, S.B. Geiger Dental and oral trauma during childhood and adolescence in Israel: Occurrence, Causes, and Outcomes Dental Traumatology, Vol. 23, (pp. 356-9)
2007
L. Levin, D. Nitzan, D. Schwartz-Arad Success of Dental Implants Placed in Intraoral Block Bone Grafts Journal of Periodontology, Vol. 78, (pp. 18-21)
2007
D. Schwartz-Arad, L. Levin, M. Aba. The use of Platelets Rich Plasma (PRP) and Platelets Rich Fibrin (PRF) extracts in dental implantology and oral surgery Refuat Hapeh Vehashinayim Vol. 24, (pp.51-55)
2007
L. Levin, A. Laviv, D. Schwartz-Arad. Denture-related osteonecrosis of the maxilla associated with oral bisphosphonate treatment J Am Dent Assoc; Vol. 138 (pp.1218-1220)
2007
D. Schwartz-Arad, L. Levin "Smoking and surgical procedures related to dental implantations". In: "Progress in Smoking and Health Research" Nova Science Publications, "Nova Science Publishers"
2007
CE Misch, ML Perel, HL Wang, G Sammartino, P Galindo-Moreno, P Trisi, M Steigmann, A Rebaudi, A Palti, MA Pikos, D Schwartz-Arad, J Choukroun, JL Gutierrez-Perez, G Marenzi, DK Valavanis. Implant Success, Survival, and Failure: The International Congress of Oral Implantologists (ICOI) Pisa Consensus Conference. Implant Dent, Vol. 17, (pp. 5-15)
2008
I. Eli, D. Schwartz-Arad, Y. Bar-Tal Anxiety and ability to recognize clinical information in dentistry. Journal of Dental Research Vol. 87, (pp. 65-68)
2008
D. Schwartz-Arad, A. Laviv, L. Levin Failure Causes, Timing and Cluster Behavior: An 8-Year Study of Dental Implants. Implant Dent Vol. 17, (pp.200-207)
2008
L. Levin, R. Hertzberg, S. Har-Nes, D. Schwartz-Arad Long-term marginal bone loss around single dental implants is affected by current and past smoking habits. Implant Dent. Vol. 17, (pp. 422-429)
2008
D. Schwartz-Arad "A guide for successful clinic management" In: Practical Dentistry The Hebrew University Publications pp. 275-284
2008
O. Mardinger, N. Namani-Sadan, G. Chaushu, D. Schwartz-Arad Morphologic changes of the nasopalatine canal related to dental implantation: a radiologic study in different degrees of absorbed maxillae. J Periodontol, Vol. 79, (pp. 1659-1662)
2008
D Schwartz-Arad, L Levin Symphysis revisited: clinical and histologic evaluation of newly formed bone and reharvesting potential of previously used symphysial donor sites for onlay bone grafting. J Periodontol. Vol. 80, (pp. 865-869)
2009
D Schwartz-Arad, Immediate loading of immediate implants, Dental Tribune United Kingdom edition, Implant tribune, Sept. (pp. 17-21)
2009
D Schwartz-Arad, Immediate loading of immediate implants, Dental Tribune United Kingdom edition, Implant tribune, Sept. (pp. 17-21)
2009
I. Kaplan, K. Anavi, Y. Anavi, S. Calderon, D. Schwartz-Arad, S. Teicher, Hirshberg The clinical spectrum of Actinomyces-associated lesions of the oral mucosa and jawbones: correlations with histomorphometric analysis. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. Vol. 108, (pp. 738-46)
2009
A. Laviv, L. Levin, U. Yeffet, D. Schwartz-Arad Survival of Immediately Provisionalized Dental Implants: A Case-Control Study with up to 5 Years Follow-Up Clin Implant Dent Relat Res. Vol. 12 Suppl, 1:e23-7.
Feb 2010
L. Levin, D. Schwartz-Arad Dental implants – Quo vadis?, Journal of Osseointegration, Vol. 1, (pp. 53-55)
2010
TS. Lazarovici, R. Yahalom, S. Taicher, D. Schwartz-Arad, O. Peleg, N. Yarom Bisphosphonate-related osteonecrosis of the jaw associated with dental implants. J Oral Maxillofac Surg. Vol. 68, (pp. 790-796)
2010
D. Schwartz-Arad "Immediate loading of implants placed into fresh extraction sockets" In: The Art of Treatment Planning: Dental and Medical Approaches to the Face and Smile Quintessence Publishing, Editor: Rafi Romano
2010
D. Schwartz-Arad, Weichgewebsgestaltung mittels Provisorien bei Sofortinsertion von Implantaten und Sofortbelastung, Quintessenz Zahntech, Vol. 36, (pp. 762-772)
2010
Schwartz-Arad D. Multi-Tier technique for vertical bone augmentation using intra-oral autogenous bone blocks - Hebrew. Dental,
May 2010
13. Schwartz-Arad D. Multi-Tier technique for vertical bone augmentation using intra-oral autogenous bone blocks - Hebrew. Dental
May 2010
L. Sbordone, L. Levin, F. Guidetti, C. Sbordone, A. Glikman, D. Schwartz-Arad Apical and marginal bone alterations around implants in maxillary sinus augmentation grafted with autogenous bone or bovine bone material and simultaneous or delayed dental implant positioning, Clin. Oral Impl. Res Vol. 22, (pp. 485-9)
2011
O. Mardinger, G. Chaushu, R. Herzberg, B. Shlomi, D. Schwartz-Arad Factors affecting changes in sinus graft height between and above the placed implants. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. Vol. 111, (e6-11)
2011
D. Schwartz-Arad, P. Toti, L. Levin, Laviv A, F. Guidetti, L. Sbordone A comparative Volumetric Study of Symphysis Donor Defects, Unfilled or Filled with Bone Substitute. Clin Implant Dent Relat Res
2011
Schwartz-Arad D. Immediate implantation and loading in the esthetic zone - Hebrew. Dental
January 2011
Schwartz-Arad D. Immediate implantation and loading in the esthetic zone - Hebrew. Dental
January 2011
D. Schwartz-Arad "Ridge Preservation - Immediate Implantation - Updates and Innovations" Copyright: Quintessence Publishing Co, Inc
2012
Kaplan I, Hirshberg A, Shlomi B, Platner O, Kozlovsky A, Ofec R, Schwartz-Arad D. The Importance of Histopathological Diagnosis in the Management of Lesions Presenting as Peri-Implantitis. Clin Implant Dent Relat Res.
2013
Ashkenazi M, Sher I, Rackoz M, Schwartz-Arad D. Mandibular block success rate in relation to needle insertion and position: a self-report survey. Eur Arch Paediatr Dent
2013
Schwartz-Arad D, Bichacho N. Effect of Age on Single Implant Submersion Rate in the Central Maxillary Incisor Region: A Long-Term Retrospective Study. ClinImplant Dent Relat Res
2013
77. Lin S, Schwarz-Arad D, Ashkenazi M. Alveolar Bone Width Preservation after Decoronation of Ankylosed Anterior Incisors. J Endod. 2013 Dec;39(12):1542-4. doi: 10.1016/j.joen.2013.08.003
2013 Sep 18
Ashkenazi M, Sher I, Rackoz M, Schwartz-Arad D. Mandibular block success rate in relation to needle insertion and position: a self-report survey. Eur Arch Paediatr Dent
2014
Schwartz-Arad D, Ofec R, Eliyahu G, Sterer N. Ruban A. Onlay Bone Graft Augmentation for the treatment of Maxillary Atrophy. Long term (up to 131 months) follow-Up on 272 implants. Journal of Cosmetic Dentistry
2015
Kaplan I, Hirshberg A, Shlomi B, Platner O, Kozlovsky A, Ofec R, Schwartz-Arad D.The importance of histopathological diagnosis in the management of lesions presenting as peri-implantitis. Clin Implant Dent Relat Res
2015
Schwartz-Arad D, Bichacho N. Effect of age on single implant submersion rate in the central maxillary incisor region: a long-term retrospective study. Clin Implant Dent Relat Res
2015
Schwartz-Arad D, Ofec R, Eliyahu G, Ruban A, Sterer N. Long Term Follow-Up of Dental Implants Placed in Autologous Onlay Bone Graft. Clin Implant Dent Relat Res.
2016 Jun
D. Schwartz-Arad "Esthetics in Dentistry" Copyright : Quintessence Publishing Co, Inc. English edition & Portuguese edition
2016
D. Schwartz-Arad "Autogenous Intraoral Block Bone Grafting for Augmentation of Severe Atrophic Maxilla: Advantages of Combined Therapy" In. Horizontal Alveolar Ridge Augmentation in Implant Dentistry: A Surgical Manual Wiley , Editor Len Tolstunov, 127-135
2016
Schwartz-Arad D .Therapeutic approach: Combination of several surgical techniques for the reconstruction of Atrophic Anterior maxilla. Refuat Hapeh Vehashinayim: The Journal of the Israel Dental Association,
0000
D. Schwartz-Arad "Effect of Age on Single Implant Submersion Rate in the Central Maxillary Incisor Region" Mulher Dentista Mulher 2; Chapter 4. Quintessence Editora, Publishing, Brazil
June 2017
Schwartz-Arad D, Lipovsky A, Pardo M, Adut O, Dolev E. Interpretations of complications following third molar extraction. Quintessence Int
2017 Nov
שינוי גודל גופנים