מדיניות פרטיות

המרכז הכירורגי שוורץ -ארד )" המרכז הכירורגי", "אנחנו " או "אנו "( מחויבים להגן על פרטיות המטופלים  שלנו והמשתמשים באתר האינטרנט שלנו )"משתמש/ים" או "אתה"(. מדיניות פרטיות זו )"מדיניות  הפרטיות"( נוצרה כדי ליידע אותך לגבי הדרך שבה אנו מנהלים, אוספים, מאחסנים ועושים שימוש במידע  שאתה מספק לנו באמצעות אתר האינטרנט של המרכז הכירורגי )"האתר"( . בנוסף, מדיניות הפרטיות  שלהלן מתארת את האמצעים בהם אנו נוקטים על מנת להגן על בטיחותו של המידע הנאסף על ידנו וכיצד  ניתן ליצור איתנו קשר בנוגע לנוהלי הפרטיות שלנו.  

אנא שים לב שהיקף מדיניות פרטיות זו מוגבל רק למידע שנאסף על-ידינו באמצעות השימוש שאתה עושה  בשירותי אתר האינטרנט שלנו )בין שהשימוש כאמור הוא באמצעות כל מחשב בו נעשה שימוש כדי לקבל  גישה לשירותי האתר, לרבות ללא הגבלה, מחשב נייח, מחשב נייד, טלפון נייד או כל מכשיר אלקטרוני אחר(.  באמצעות שימוש באתר שלנו, אתה מסכים למדיניות הפרטיות שלנו

המרכז הכירורגי הינו מרכז פרטי ואקסקלוסיבי אשר ממתמחה בכירורגיית פה, לסת ורפואת שיניים. אתר  האינטרנט מספק מידע אודות פעילות המרכז הכירורגי, סוגי הטיפולים הניתנים וצוות הרופאים המטפלים,  ומאפשר ליצור קשר עם המרכז הכירורגי )"שירותי האתר"(.  

בעת השימוש באתר שלנו, אנו עשויים לאסוף ממך שני סוגי מידע עליך בקשר לשירותי האתר:  

"מידע אישי" – משמעו מידע עליך שניתן להשתמש בו על מנת ליצור עמך קשר או לזהות אותך. חלק מהמידע  מזהה אותך באופן אישי, כגון שמך, כתובתך, דואר האלקטרוני שלך, מספר הטלפון שלך וכיו"ב. זהו המידע  שאתה מוסר ביודעין, בהסכמתך, לטובת קבלת מידע ושירותים שמוצגים באתר שלנו.  

"מידע לא אישי" – משמעו מידע שכשלעצמו, לא מאפשר לעשות שימוש לשם זיהוי או יצירת קשר איתך.  זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, העמודים שבהם צפית, הטיפולים ושירותי האתר שעניינו אותך ועוד.  

אנו רשאים לאסוף מידע לא אישי ולהשתמש בו לכל מטרה באמצעות כל אחת מהשיטות לעיל וכן באופן  אוטומטי או באופן אחר באמצעות השימוש שתעשה בשירותי האתר. 

אינך מחויב לפי חוק למסור לנו את פרטי המידע האישי המתוארים להלן, אך לצורך השימוש בשירותי האתר באופן המיטבי, הינך נדרש לשתף עם האתר את פרטי המידע האישי המפורטים. במידה ותסרב למסור חלק  מהמידע האישי שלך, ייתכן ולא תוכל לעשות שימוש בשירותי האתר או שתוכל לעשות שימוש חלקי בלבד. 

1 .כיצד אנו אוספים את המידע שלך?  

אנו אוספים מידע אישי ומידע לא אישי ממך באמצעות השיטות הבאות: 

א( יצירת קשר: במידה ואתה מעוניין ליצור עימנו קשר, באפשרותך לעשות זאת באמצעות האתר  תוך הזנת שמך, טלפון וכתובת המייל שלך ובמידה ותהיה מעוניין בכך, גם תמונה. איסוף מידע  זה יאפשר לנו לספק לך את השירותים המבוקשים על ידך. 

2 .הצטרפות לניוזלטר : במידה ותהיה מעוניין לקבל עדכונים הנוגעים לפעילות של המרכז הכירורגי, אנו  נאסוף את שמך וכתובת המייל שלך לטובת שליחת ניוזלטר לכתובת מייל שלך.  

3 .כיצד אנו משתמשים בפרטים שלך?  

אנו משתמשים בפרטים שנאספו ממך באופן הבא

א( ניהול המערכת ואספקת שירותי האתר: אנו עשויים להשתמש במידע אישי ובמידע לא אישי על  מנת לספק לך את שירותי האתר ועל מנת לנהל, לתמוך, לפתור בעיות טכניות, להגן ולשפר את  שירותי האתר, לוודא תפעול נאות של השירות שלנו וכן למטרות יצירת קשר איתך.

ב( שליחת הודעות: אנו עשויים להשתמש במידע האישי על מנת לשלוח לך הודעות הקשורות לשירות האתר, ניהול תחרות, מבצע או סקר, וכן לצורך מתן הוראות או עזרה הקשורות  לשירותי האתר ו/או לשימוש שלך בו. כל אימת שתעשה שימוש בשירותי האתר, אנו רשאים  להשתמש במידע האישי שלך על מנת להשלים כל פעולה רלוונטית דרושה וליצור איתך קשר  בנוגע לשירותי האתר או לשאלה אחרת.  

אנו משתמשים בכתובת האימייל שסיפקת כדי לשלוח לך מידע ועדכונים הנוגעים לשירותים של  המרכז הכירורגי, חדשות מזדמנות, מידע על מוצרים וכד'. אם בשלב כלשהו תעדיף להסיר את  עצמך מרשימת התפוצה, על מנת שלא לקבל אימיילים בעתיד, אנו מצרפים הוראות מפורטות  להסרה מרשימת התפוצה בתחתית כל אימייל

צירוף מידע אנונימי: ככל המותר על פי הדין החל, אנו רשאים לצרף את סוגי הנתונים השונים  שאנו אוספים ממך עם סוגי נתונים אחרים שאנו אוספים ממך, מהלקוחות והשותפים העסקיים  האחרים שלנו. איסוף זה יתבצע באופן אנונימי ומצטבר ובצורה שלא מזהה אותך באופן אישי  לרבות באמצעות העברת מידע שעבר גיבוב ) “hashing .)מידע אנונימי, סטטיסטי או מצטבר  זה, ישמש רק על מנת לשפר את המוצרים והשירותים שלנו. אם מידע לא אישי נאסף לצורך  פעילות שדורשת גם מידע אישי, אנו רשאים לצרף את המידע הלא אישי שלך עם המידע האישי  שלך בניסיון לספק לך חווית משתמש טובה יותר, לשפר את ערך ואיכות שירותי האתר ולנתח  כיצד נעשה שימוש באתר. 

4 .מסירת המידע האישי שלך  

אתה מבין ומסכים לכך שייתכן ונידרש למסור מידע אישי אם נידרש לכך על פי חוק או אם נהיה  סבורים כי מסירה כאמור דרושה באופן סביר על מנת להימנע מחבות משפטית שלנו, לשם ציות  להליכים משפטיים, לרבות, ומבלי לגרוע, זימון לדין, לפי דרישת חוק, צו חיפוש או צו בית משפט, או  על מנת להגן על רכוש וזכויות שלנו או של צד שלישי, להגן על בטיחות הציבור או של כל אדם, או  למנוע או לעצור פעילות שנמצא שהיא בלתי חוקית, בלתי אתית או ברת תביעה או שיש סכנה שתהיה  כזו.  

בכל המקרים של גישה ואיסוף נתונים, המידע האישי שתספק לא יימסר, יושכר, יושאל, יוחכר, יימכר  או יופץ באופן אחר מרצון לצדדים שלישיים )להוציא שותפים עסקיים ו/או צדדים אחרים המפורטים  במדיניות פרטיות זו( ואנו לא נשתף את המידע האישי אודותיך עם צדדים שלישיים למטרות שיווק  ללא רשותך, אלא כפי שמפורט בתנאי מדיניות פרטיות זו. אנא שים לב שאנו רשאים למכור, להעביר  או לשתף באופן אחר חלק או את כל הנכסים שלנו, לרבות המידע האישי שלך בקשר למיזוג, רכישה,  ארגון מחדש או מכירה של הנכסים שלנו או במקרה של פשיטת רגל.  

אנו רשאים ועשויים לשתף מידע אישי עם צדדים שלישיים אמינים המסייעים לנו בתפעול האתר  שלנו, בניהול העסק שלנו או באספקת שירותי האתר )לדוגמה, ללא הגבלה, שירותי תחזוקה, ניהול  בסיס נתונים, ניתוח אתרים ושיפור השירותים(. צדדים שלישיים או סוכנים אלה רשאים להשתמש  במידע האישי שלך רק ככל הדרוש לבצע את השירותים שהם מספקים לנו והם נדרשים לנקוט  באמצעי הגנה סבירים על מנת להגן ולשמור בסודיות על המידע האישי שלך.  

5 .שמירת המידע שלך  

המרכז הכירורגי נוקט בצעדי הגנה סבירים מבחינה מסחרית על מנת להגן על המידע האישי שלך. על  מנת להפחית את הסיכון של גישה או מסירה בלתי מאושרת, ולטובת ניהול נתונים באופן מדויק  ווידוא שימוש הולם במידע אישי, אנו נוקטים באמצעים פיזיים, אלקטרוניים ומנהליים מתאימים על  מנת לשמור ולהגן על המידע אותו אנו מעבדים. במקרה של מסירה רשלנית, ננקוט בצעדים סבירים  מבחינה מסחרית על מנת להגביל ולתקן את המסירה. עם זאת, אין אנו יכולים לערוב לכך שצדדים  שלישיים בלתי מאושרים לא יצליחו לעולם לעקוף הליכים אלה או לעשות שימוש במידע כלכלי או  במידע אישי למטרות בלתי הולמות. 

6 .שימוש ב-Cookies  

אנו משתמשים ב-Cookies לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים  סטטיסטים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות  ולצרכי אבטחת מידע. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies .אם אינך יודע  כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש. 

7 .שינוי או מחיקת המידע שלך 

אנו נשמור את המידע האישי שלך כל עוד חשבונך פעיל או לפי הצורך על מנת לספק לך את שירותי האתר, או כנדרש למלא אחר התחייבויותינו החוקיות, לפתור סכסוכים ולאכוף את ההסכמים שלנו.  במידה ותרצה שנשנה או נמחק את הרישומים שלך במערכת שלנו, אנא צור עימנו קשר ב: טל:  035497368 או במייל: il.co.dsa@info ואנו ננסה למלא את בקשתך. אנא שים לב שייתכן שיהיה  בלתי אפשרי למחוק לחלוטין רישומים מבלי לשמור שאריות מידע בשל האופן שבו גיבוי נתונים נשמר  על ידי המרכז הכירורגי או ספקיו. 

8 .שינויים במדיניות הפרטיות 

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות מדיניות פרטיות זו מעת לעת. הגרסה העדכנית ביותר של  המדיניות היא הגרסה הקובעת לעניין השימוש שנעשה במידע האישי ובמידע הלא אישי שלך. במקרה  שאנו, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, נחליט שעדכונים של מדיניות הפרטיות מהווים שינוי מהותי, אנו  נודיע לך על השינויים כאמור בהודעה שתפורסם באמצעות האתר. על אף האמור לעיל, אין אנו  מחויבים להודיע למשתמש על שינויים במדיניות זו שאינם מהותיים ולכן על המשתמשים לבקר מעת  לעת בעמוד זה על מנת לעיין במדיניות הפרטיות העדכנית שלה הם כפופים.  

9 .זכות לעיין במידע  

במידה ותרצה לעיין במידע האישי שלך שנמצא ברשותנו וכן לצורך בירור פרטים אחרים הקשורים  למידע שלך שנמצא ברשותנו, הינך מוזמן ליצור עימנו קשר בכתובת il.co.dsa@info או בדואר רגיל,  אל: שוורץ – ארד בע"מ רחוב הברזל 15 תל-אביב מיקוד: 6971021 

10 .יצירת קשר  

אם יש לך שאלות או חששות בנוגע למדיניות פרטיות זו או בנוגע לכל נושא אחר בעניין שירותי האתר,  אנא צור עימנו קשר ב: il.co.dsa@info  

עדכון אחרון: אוקטובר, 2021 .

נגישות