13/02/22

הרמת רצפת סינוס

הרמת רצפת הסינוס הינה פרוצדורה מורכבת, אי שמירה על הכללים עלולה לגרום לסיבוכים וכישלונות. בקורס נלמד מס‘ שיטות לביצוע פרוצדורה זו ונשים דגש ממה יש להישמר ולהיזהר על מנת שלא להקלע לסיבוכים. הקורס ילווה בסרטוני הדגמה וחלק מעשי אשר יכלול הדגמה בלייב והתנסות על גבי מודלים המותאמים להרמת רצפת הסינוס פתוחה, סגורה ושתלים.