13/02/22

השתלות והעמסה מיידיות

הקורס מיועד לרופאי שיניים כלליים ומומחים. מטרת הקורס היא הקניית ידע לרופאי שיניים בהשתלה מיידית והעמסה מיידית בעזרת מודלים ואמצעים טכנולוגיים מתקדמים