13/02/22

הדרכות אישיות

ההדרכה כוללת את השלבים הבאים: שיחת הכנה ותדריך לקראת הטיפול, צפייה בטיפול המתבצע ע”י ד”ר דבורה שוורץ-ארד, שיחת סיכום. ההדרכות מתקיימות בחדר הטיפולים/חדר הניתו